1.  การเริ่มต้นรับประกันสินค้า
     วันที่เริ่มต้นรับประกันสินค้านับจากวันที่ ซื้อตามใบเสร็จรับเงินของร้านค้า และลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ผ่าน www.cscpoweronline.com

2.  เงื่อนไขการรับประกัน
  • ห้ามดัดแปลงแก้ไขสินค้า
  • การใช้งานผิดวิธีและใช้งานเกินคุณสมบัติที่ระบุไว้
  • สินค้ามีการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี เช่น เก็บไว้ในที่ชื้น หรือ เปียกน้ำ มีคราบสนิมและคราบน้ำมัน และอื่นๆ
 Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy